(Anoniem) Melden onveilige situaties

Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.

  • (Anoniem) Melden bij de gemeente

    Ook bij de gemeente (team openbare orde en veiligheid) kunt u meldingen van onveiligheid doorgeven. U kunt dat doen via dit formulier. Daarbij heeft u ook de mogelijkheid om anoniem te melden. Geef dan bij de vraag 'wilt u op de hoogte worden gehouden' het antwoord 'nee'. Geef bij uw melding over bv. overlast drugs/hennep, overlast jeugd, gevoel van onveiligheid etc. zoveel mogelijk informatie over wat u heeft ervaren, de locatie, zo mogelijk kentekens, beschrijvingen van personen etc. We horen graag wat u ervaart op het gebied van (on)veiligheid, zodat we samen kunnen werken aan veilige buurten.

  • Aangifte of melding doen bij politie

    U kunt op verschillende manieren aangifte doen, bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau. Dit kan voor diverse strafbare feiten, zoals: diefstal of inbraak, vernieling of beschadiging, geweld of bedreiging, zedenmisdrijven, oplichting. Zag of hoorde u iets en wilt u dat aan de politie doorgeven, en heeft het geen spoedeisend karakter? Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over: onveilig verkeersgedrag, overlast in de buurt, een verkeerd geparkeerde auto.

  • Meld Misdaad Anoniem: M. 0800 – 7000

    Stel u bent getuige van een misdrijf: een overval, beroving, mishandeling of verkrachting. Of u weet dat uw bovenbuurman er een wietplantage op nahoudt. U wilt dit melden, maar wel zelf volstrekt anoniem blijven. In dat geval belt u M. 0800-7000. M. staat voor Meld Misdaad Anoniem. Gemiddeld komen voor Sittard-Geleen drie M.-meldingen per week binnen. Hiermee worden maandelijks meerdere zaken opgelost en meerdere aanhoudingen gedaan. Denk vooral aan hennepkwekerijen.