Jongerenloket (16-27 jaar)

Je bent tussen 16 en 27 jaar oud en woonachtig in de gemeente Sittard-Geleen, Stein, of Beek. Dan kun je terecht bij het Jongerenloket. Dit betekent dat je met vragen of problemen kosteloos terecht kunt bij een jongerenconsulent.

De jongerenconsulent helpt je dan verder op weg, bijvoorbeeld door samen met jou een plan van aanpak te maken. We kijken samen of er verdere hulp nodig is.

Je kunt bij het Jongerenloket terecht voor:

  • Je wil (weer) leren
  • Je wil leren en werken
  • Je wil werken
  • Je wil dagbesteding
  • Je weet het (nog) niet
  • Je hebt (tijdelijk) geen inkomen
  • Je volgt een opleiding en kan daarnaast niet werken

Vrije inloop

Elke maandag- t/m vrijdagmiddag vanaf 12:30 tot 16:00 is er vrije inloop. Vanaf 1 september 2021 zal dit worden verlengd naar 12:30 tot 16:30.

Liever op afspraak

Maak je liever een afspraak? Bel dan met 14 046. Het jongerenloket is voor afspraken geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30.

Locatie

Stadswinkel Geleen
Markt 1 Geleen

Jaarverslag 2019-2020

Via onderstaande link kunt u ons meest recente jaarverslag downloaden.

  • Download (pdf)

Contact

E-mail: jongerenloket@sittard-geleen.nl
Telefoon: 14 046

 

ESF afbeelding

ESF-aanvraag gemeenten 2020-2022

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd zijn het inrichten van jongerenloketten, het creëren van werkervaringsplaatsen en de inzet van coaches. Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.