Klacht, bezwaar of melding

U vindt dat een medewerker van de gemeente u onjuist heeft behandeld. Of: het gemeentebestuur heeft in uw ogen een fout besluit genomen. Of: u wilt melden dat er iets mis is in uw woon- of leefomgeving - een gat in de weg, een defecte straatlantaarn, een omgewaaide boom en dergelijke.
Wat doet u dan en hoe doet u dat? Wat is het verschil tussen een klacht, een bezwaar en een melding?

 • Melding doorgeven

  waarschuwing Zwerfvuil, illegale stort, losse tegels, een omgewaaide boom? Maak direct een melding!

 • Gevonden of verloren voorwerpen

  Hebt u iets gevonden maar weet u niet wie de eigenaar is, dan kunt u het voorwerp aangeven bij de gemeente. Bent u iets verloren? ook dan kunt u aangifte doen bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Niet vriendelijk te woord gestaan door een van onze medewerkers? Informatie niet ontvangen waar u om vroeg? Geen antwoord gekregen op uw brief?
  De gemeente Sittard-Geleen spant zich in om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch gaat er wel eens wat mis.
  Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren

 • Zienswijze indienen

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden zijn: ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen. Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit

 • Bezwaar / bezwaarschrift indienen

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft aangevraagd of een bijstandsuitkering maar u heeft die niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente.

 • (Anoniem) Melden onveilige situaties

  Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden.

 • Integriteitsschending; Melding

  De gemeente Sittard-Geleen verlangt van haar ambtenaren, maar ook van haar bestuurders, integer handelen. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. Als u een vermoeden heeft van niet integer gedrag dan vragen wij u dat te melden.

 • Wob-verzoek

  U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

Uitgelicht