Gevonden of verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen

 

Iets gevonden?

Hebt u iets gevonden dan dient u uw best te doen het voorwerp weer bij de eigenaar terug te krijgen.

Maar weet u niet wie de eigenaar is, dan kunt u het voorwerp aangeven bij de gemeente.

De gemeente registreert de aangifte en u krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging.

U kunt het voorwerp bij de gemeente achterlaten; de gemeente zorgt er dan voor en u hebt geen onderhoudsverplichting.

Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u ook voor het onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in dezelfde staat blijven.

 

 

Iets verloren?

Bent u iets verloren? Dan kunt u aangifte doen bij de gemeente. De gemeente registreert de aangifte van een verloren voorwerp. Van deze aangifte ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Wordt het voorwerp gevonden, dan krijgt u bericht en kunt u het komen afhalen. Zolang het niet is gevonden, blijft het als ‘verloren' geregistreerd staan.

 

 

Voorwaarden

Bewaartermijn
Het voorwerp kan bij de gemeente bewaard blijven, maar de vinder kan er ook voor kiezen het zelf te bewaren.

  • Voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450,--  moeten gedurende drie maanden worden bewaard.
  • Voorwerpen met een dagwaarde van méér dan € 450,-- moeten gedurende twaalf maanden worden bewaard.

De eigenaar kan zich tijdens deze periode melden; daarna vervallen de eigendomsrechten.

 

Wat als het voorwerp niet wordt afgehaald door de eigenaar?

Als de eigenaar zich niet heeft gemeld, mag de vinder het voorwerp ná het aflopen van de bewaarperiode behouden.

Als het voorwerp bij de gemeente in bewaring was gegeven kan hij het daar binnen een maand ophalen.

Hij mag het gevonden voorwerp zelf houden, verkopen, weggeven of vernietigen.

Als de vinder het voorwerp zelf niet wil hebben wordt het voorwerp eigendom van de gemeente.

 

Eigenaar van een gevonden voorwerp?

Bent u eigenaar en wilt u het voorwerp ophalen, neem dan de volgende zaken mee:

  • registratieformulier van vermissing
  • geldig identiteitsbewijs
  • bewijs dat het gevonden voorwerp u toebehoort (bijv. foto, aankoopbewijs)

Kosten

De aangifte is gratis.

 

De rechtmatige eigenaar van een gevonden voorwerp is wel verplicht om eventuele gemaakte onkosten voor zijn opsporing of onderhoudskosten te vergoeden.

Bijzonderheden

Sleutels

Sleutels worden niet geregistreerd omdat verlies hiervan veel voorkomt en omdat ze veel op elkaar lijken.

U kunt de sleutel(s) wel bij de gemeente inleveren of opvragen.

 

Fietsen

Gaat het om een fiets dan bent u verplicht aangifte te doen van fietsdiefstal. Die aangifte doet u bij de politie. Neem de fietssleutel mee!

 

Dieren

>> zie Dieren; opvang zwervende

 

Diefstal?

Diefstal blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Doe dan aangifte bij de politie!

Aanvraag

Aangifte doen

Aangifte van gevonden of verloren voorwerpen kan op 3 manieren:

Meenemen

Bent u eigenaar en wilt u het voorwerp ophalen, neem dan de volgende zaken mee:

  • registratieformulier van vermissing
  • geldig identiteitsbewijs
  • bewijs dat het gevonden voorwerp u toebehoort (bijv. foto, aankoopbewijs)

Uitgelicht