Kinderopvang en Peuterspeelzalen: Landelijk Register

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een melding doen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet een melding doen als u de volgende onderneming start:

 • gastouderbureau
 • peuterspeelzaal
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Heeft u een peuterspeelzaal en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Wilt u kijken of een voorziening voor kinderopvang staat geregistreerd? Klik hier  en bekijk het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

De gemeente controleert of de kinderopvang of peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • de veiligheid en gezondheid
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk

Bij uw aanvraag zitten de volgende documenten:

 • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een pedagogisch beleidsplan

Van alle gastouders moet u kopie├źn van de volgende gegevens opsturen:

 • een diploma mbo 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een geldig identiteitsbewijs

Als uw gastouders staan ingeschreven in het Handelsregister, dan moet u ook het bewijs van inschrijving opsturen.

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan ook van de huisgenoten van 18 jaar of ouder een verklaring omtrent het gedrag op.

Werkt u al de kinderopvang? Dan worden alle strafbare feiten die u pleegt doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.

De gemeente controleert of de kinderopvang of peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

 • de veiligheid en gezondheid
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk

 

Voor het exploiteren van voorzieningen van kinderopvang en peuterspeelzalen geldt de voorwaarde dat voldaan moet worden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/landelijk-register-kinderopvang-en-peuterspeelzalen

 

Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van de daartoe bestemde formulieren.

Denk aan het meesturen van de gevraagde bescheiden (deze staan vermeld op het aanvraagformulier)

 

Maak afspraak 

Uitgelicht