Leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018

Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dan gaat het om vervoer voor leerlingen die niet vlakbij in de buurt naar school kunnen vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking en die die ook  niet zelfstandig naar school  kunnen reizen.  Ook richtingskeuze of geloofsovertuiging kan een reden zijn om niet voor de dichtstbijzijnde school te kiezen.

 

Direct online aanvragen

 

Afhankelijk van afstand en begeleidingsbehoefte

Leerlingenvervoer bestaat uit verschillende vervoersvoorzieningen. De vorm van de vergoeding waar u eventueel voor in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de afstand tot de school die uw kind bezoekt en de begeleidingsbehoefte van uw kind. De vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt over de afstand tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het vervoer kan alleen betrekking hebben op de reis tussen het woonadres en de school van uw kind. Vervoer naar bijvoorbeeld de voor- of naschoolse opvang of oppas wordt niet vergoed.


Mogelijke voorzieningen

De gemeente kent de voorziening leerlingenvervoer toe  door door het geven van een vergoeding of in het aanbieden van aangepast vervoer, bijvoorbeeld:

 • een fietsvergoeding per gereden kilometer;
 • een vergoeding openbaar vervoer
 • een vergoeding voor openbaar vervoer met begeleiding als een leerling niet zelfstandig kan reizen;
 • een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van de leerling;
 • aangepast vervoer met een bus of taxi-bus.


Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor een vervoersvoorziening. Het is afhankelijk van:

 • de afstand tussen de woning en de school; (bepaling via www.routenet.nl/ )
 • de reistijd; (bepaling van reistijd met openbaar vervoer via /www.9292.nl/)
 • de leeftijd van de leerling
 • de mogelijkheden van de leerling, ook als het kind gehandicapt is (verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of psychisch); Eventueel is  medisch advies via de GGD nodig.
 • de inzet van beide ouders indien een kind in staat is om onder begeleiding naar school te fietsen of te reizen met openbaar vervoer.


Aanvragen

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor deze regeling? Dien dan elk jaar minimaal 8 weken voor de start van het nieuwe schooljaar de aanvraag in bij de Gemeente Sittard-Geleen. U kunt dan bij toekenning op tijd gebruik maken van (tegemoetkoming in de kosten) leerlingenvervoer

Om dit te kunnen aanvragen kunt u kiezen voor:


Bijlagen

U dient alle gevraagde bijlages bij te voegen. Mocht u ten tijde van het indienen van uw aanvraag nog niet over alle gevraagde bijlages beschikken,  dan verzoeken wij u deze zo spoedig mogelijk aan te leveren. Dat kan  per post, mail of persoonlijk in het WMO adviescentrum.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • burgerservicenummer van uw kind
 • Gegevens van kind en ouder/verzorgers
 • loonstrookje / IB60 formulier ouders/verzorgers waar het kind verblijft  (inkomensverklaring 2015 )
 • adres van de school
 • Informatie waarom uw kind naar (SO) of SBO gaat


Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets gedurende het schooljaar in de thuis- of schoolsituatie? Stuur dan het wijzigingsformulier zo spoedig mogelijk naar de gemeente:

U heeft dit formulier bij uw beschikking ontvangen of u kunt  het wijzigingsformulier  hier downloaden.


Vragen?

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer?Neem dan contact op met Team Zorg van de Gemeente Sittard-Geleen.  Dit kan in ons WMO adviescentrum, Dr. van den Hoffplein 1 in Sittard-Geleen of telefonisch op nummer 046-4778841. U kunt uw vraag ook stellen via leerlingvervoer@sittard-geleen.nl


Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente neemt, indien alle benodigde gegevens aangeleverd zijn, binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met 4 weken als er nader onderzoek noodzakelijk is.U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Kosten

De gemeente vraagt om een eigen bijdrage als uw kind aangepast vervoer nodig heeft. De criteria een eigen bijdrage zijn als volgt:

 • De leerling volgt Speciaal Basisonderwijs of basisonderwijs op basis van een bepaalde richting of geloofsovertuigingen
  en
 • Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers ligt boven het gestelde drempelinkomen (voor schooljaar 2017-2018 is dit € 25.650)


Wetten en regels

Onze  Verordening leerlingenvervoer vindt u op overheid.nl.

 

 

 

Uitgelicht