Leerplicht

Alle jongens en meisjes die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun 18e jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-2, HAVO of VWO-niveau.

 

Voor alle informatie over leerplicht en kwalificatieplicht kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek (RBL).

 

Dit is het samenwerkingsverband op het gebied van leerplicht tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen en doet zoveel mogelijk tegen spijbelen en voortijdig schoolverlaten, om jongeren een goede bagage mee te geven op de arbeidsmarkt.

Uitgelicht