Bewijs van in leven zijn

Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Ook wel een 'attestatie de vita' genoemd. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft.

 

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de BRP. U kunt dit online aanvragen.

 

Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen 
 • U moet ingeschreven zijn als inwoner van Sittard-Geleen

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een Machtiging, dient u tevens een volledig ingevuld Machtigingsformulier en een kopie van beide geldige legitimatiebewijzen te overleggen. Zie hiertoe ook onder tabje Aanvraag.

Aanvraag

Online

Gebruik het e-formulier Bewijs van in leven zijn aanvragen (inloggen met uw DigiD). Vraagt u het Bewijs van in leven zijn aan voor uw pensioenfonds? Dan moet u hiervan een bewijs meesturen? Scan dit bewijs vooraf in zodat u dit tijdens de aanvraag kunt toevoegen.

 

Persoonlijk aan de balie

U krijgt tegen betaling het bewijs meteen mee.

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

Afspraak maken online button  Afspraak maken telefonisch button

 

Meenemen/meesturen

 • Aan de balie : een geldig legitimatiebewijs
 • Schriftelijke aanvraag : het ingevulde en ondertekende Aanvraagformulier en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • Bij Machtiging : U kunt ook iemand anders ( moet 18 jaar of ouder zijn !) machtigen om het bewijs namens u aan te vragen.
 • De gemachtigde moet dan naar de balie meenemen :
  • Een door u zelf ondertekende schriftelijke machtiging die u hieronder kunt downloaden
  • Uw eigen geldige legitimatiebewijs
  • Het geldige legitimatiebewijs van degene die u heeft gemachtigd
  • machtigingsformulier

Termijn

U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

Aanpak

U heeft het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • voldoende geld. U kunt contant of met uw pinpas betalen

Uitgelicht