Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een middel om buren met onderlinge problemen en ergernissen te helpen. Bijvoorbeeld bij ergernissen over blaffende honden, harde muziek of vervelend geparkeerde auto’s.

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die worden ondersteund door een professioneel coördinator Buurtbemiddeling van Partners in Welzijn.  Zij zijn er niet om problemen op te lossen, maar om het proces te begeleiden. Ze luisteren goed naar het verhaal en helpen buren in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. 

Voor wie?

Iedereen kan zich melden. Naast inwoners kunnen ook bijvoorbeeld de gemeente of politie melding maken bij het platform van Westelijke Mijnstreek. Zolang de betreffende mensen hiervan op de hoogte zijn en daarmee akkoord gaan.

Hoe werkt het?

Mocht u onverhoopt in een conflict met uw buren terecht komen, dan kan buurtbemiddeling u misschien helpen. 

  • Maak een melding via het telefoonnummer 06 22 96 89 98 of per e-mail via buurtbemiddeling@piw.nl. Kijk op www.Buurtbemiddeling-wm.nl.
  • Buurtbemiddeling gebeurt voor én door bewoners.
  • Twee buurtbemiddelaars ondersteunen beide partijen in een conflict.
  • De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel.
  • Deelname aan buurtbemiddeling is gratis.
  • Een bemiddelingsgesprek vindt vrijwillig plaats, maar is niet vrijblijvend. Dit betekent dat iemand die vrijwillig het buurtbemiddelingsproces ingaat, ook constructief daarin moet meegaan.
  • Buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) hun conflict.
  • Zelf bedachte oplossingen werken vaak beter dan opgelegde oplossingen.
  • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn vertrouwelijk.

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsproject van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, Basisteam Westelijke Mijnstreek, woningcorporaties Zaam Wonen, Zo Wonen, Woonpunt en Wonen Limburg en de uitvoerende partij Partners in Welzijn.