Communicatiemiddelen

  • Burgernet

  • Project Burgerhart

  • NL-Alert - direct informatie bij een noodsituatie

    09 augustus 2013

    Nl-alert Logo_liggend_RGB.jpg Met NL-Alert kunnen mensen in een bepaald gebied waar gevaar dreigt gewaarschuwd worden. Ze krijgen dan een bericht op hun mobiele telefoon. In het bericht staat wat er gebeurt is, wat het gevaar is en wat u het beste kunt doen. Het gaat dus om úw veiligheid!

  • Risicokaart Limburg

    De risicokaart van de Provincie Limburg informeert over de risico's in uw woon-, werk- en leefomgeving. Bijv. ongevallen met gevaarlijke stoffen, overstroming of natuurbrand.