NL-Alert - direct informatie bij een noodsituatie

Met NL-Alert kunnen mensen in een bepaald gebied waar gevaar dreigt gewaarschuwd worden. Ze krijgen dan een bericht op hun mobiele telefoon. In het bericht staat wat er gebeurt is, wat het gevaar is en wat u het beste kunt doen. Het gaat dus om úw veiligheid!

Wat is NL-Alert?NL-Alert op mobieltje

NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren.

In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

NL-Alert is aanvullend op reeds bestaande middelen zoals sirenealarm, website veiligheidsregio of rampenzender.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.

NL-Alert is gratis en anoniem.

Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd.
De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

NL-Alert stuurt 3x per jaar een controlebericht om te testen of de berichten goed aankomen.

In welke situaties zet de overheid NL-Alert in?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.
 

Wat moet ik doen om NL-Alert te kunnen ontvangen?

Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet de telefoon geschikt zijn en moet je NL-Alert instellen op je mobiele telefoon. Op http://www.nl-alert.nl/ staat welke mobiele telefoons al geschikt zijn en de instructies voor jouw mobiele telefoon.

Waar vind ik meer informatie over NL-Alert?

Op de website http://www.nl-alert.nl/