Gevaarlijke stoffen

  • Vervoer gevaarlijke stoffen

    11 februari 2020

    Nederland is een dichtbevolkt land met een omvangrijke chemische sector. Het is dan ook belangrijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk plaatsvindt.

  • Calamiteiten

    11 februari 2015

    Ook voor de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen zijn strenge veiligheidseisen vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Toch kan er altijd iets mis gaan. Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg leest u hoe te handelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.