Calamiteiten

Ook voor de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen zijn strenge veiligheidseisen vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Toch kan er altijd iets mis gaan. Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg leest u hoe te handelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Ook voor de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen zijn strenge veiligheidseisen vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Toch kan er altijd iets mis gaan. Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg leest u hoe te handelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.