Vervoer gevaarlijke stoffen

Nederland is een dichtbevolkt land met een omvangrijke chemische sector. Het is dan ook belangrijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk plaatsvindt.

Nederland is een dichtbevolkt land met een omvangrijke chemische sector. Het is dan ook belangrijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk plaatsvindt. Dit wordt bereikt door het landelijke 'Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen', waarin regels zijn afgesproken voor het vervoer èn voor bebouwing langs de infrastructuur waarover dat vervoer gaat.

Basisnet