Alcoholverbod

Alcoholverboden zijn een middel om overlast te voorkomen. Op plaatsen waar zo'n verbod geldt mag geen alcohol gedronken worden, maar het is óók niet toegestaan aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij je te dragen.

Waarom zijn er alcoholverboden ingesteld? 

In alle stadsdelen van de gemeente is een aantal plekken waar gebruik van alcohol verboden is. Die worden niet zomaar aangewezen. Het is altijd het gevolg van verstoring van de openbare orde of overlast. Bijvoorbeeld door zwervers of hangjongeren. Het gebruik van alcohol in het openbaar, geeft mensen een extra gevoel van onveiligheid. Klachten daarover komen meestal bij de gemeente en politie binnen. Wanneer die klachten de overhand nemen, maakt de politie een rapport op en omschrijft nauwkeurig wat het probleem is. Op basis daarvan kan het college een zogenoemd ‘aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik’ nemen. Let wel, het heeft helemaal niets te maken met openbare dronkenschap, dat is overal strafbaar!

De regel is gericht op drinken in het openbaar. De politie kan daar binnen de aangewezen gebieden extra streng op controleren.

Waar gelden de verboden?

De alcoholverboden gelden voor onbepaalde termijn.

En op terrasjes?

Op terrasjes behorende bij horecabedrijven (met juiste vergunning) geldt het verbod uiteraard niet.

Wat is de straf?

De politie kan een boete opleggen.

Wie wijst de gebieden aan waar een verbod geldt?

Het college wijst in overleg met politie en justitie de plaatsen aan in de stad waar een alcoholverbod gewenst is. Het aanwijzen van een gebied waar een alcoholverbod geldt, gebeurt met toepassing van artikel 2.4.8 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

>> Aanwijzingsbesluit inzien kan op overheid.nl