Coffeeshopbeleid

Sinds 1-1-2013 zijn de coffeeshops in Nederland alleen toegankelijk voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder.

Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder om te controleren of een bezoeker in Nederland woont én 18 jaar of ouder is.

De coffeeshophouder kan het ingezetenschap verifiëren door de bezoeker bij aanvang lidmaatschap een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de woonplaats te laten tonen.

Beleid

In verband met het de uitbraak van het coronavirus is het voorlopig toegestaan om af te halen bij coffeeshops.  

Bestrijding drugstoerisme

Volgens het I-criterium mogen coffeeshops enkel softdrugs verkopen aan inwoners van Nederland en niet aan mensen die niet in Nederland staan ingeschreven. Met deze maatregel bestrijdt de gemeente drugstoerisme en de daarmee gepaard gaande overlast voor omwonenden