Coffeeshopbeleid

Sinds 1-1-2013 zijn de coffeeshops in Nederland alleen toegankelijk voor ingezeten van Nederland van 18 jaar en ouder.

Landelijk
Sinds 01-01-2013 zijn de coffeeshops in Nederland alleen toegankelijk voor ingezeten van Nederland van 18 jaar en ouder. Hierdoor is het voor buitenlandse toeristen en minderjarigen niet toegestaan om bij een coffeeshop softdrugs te kopen.

Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder om te controleren of een beoogd lid ingezetene van Nederland, bewoner van een Nederlandse gemeente én 18 jaar of ouder is.

De coffeeshophouder kan het ingezetenschap verifiëren door het beoogde lid bij aanvang lidmaatschap een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de woonplaats te laten tonen.

Beleid

Sittard-Geleen
Per 1 juni 2016 wordt er in de gemeente Sittard-Geleen actief gehandhaafd op het Ingezetenen-criterium (I-criterium).

Bestrijding drugstoerisme
Volgens het I-criterium mogen coffeeshops enkel softdrugs verkopen aan inwoners van Nederland en niet aan mensen die niet in Nederland staan ingeschreven. Met deze maatregel bestrijdt de gemeente drugstoerisme en keren de coffeeshops weer terug naar het niveau van lokale voorzieningen. Bovendien moet het actief handhaven van het I-criterium leiden tot een afname van de door drugstoerisme veroorzaakte problemen en de daarmee gepaard gaande overlast voor omwonenden. Tot op heden is er in Sittard-Geleen niet actief gehandhaafd op het I-criterium. Vanuit openbare orde en veiligheid was daar geen aanleiding voor. In de loop van vorig jaar is het aantal drugstoeristen echter fors toegenomen.

Nieuws