Indeling en taken Team Handhaving

Unit Toezicht openbare ruimte / BOA

Bij de unit Toezicht openbare ruimte / BOA werken toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij houden toezicht op naleving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en op naleving van op grond daarvan verleende vergunningen. Het gaat hierbij om zaken die zich afspelen in de openbare ruimte. Door boa’s van deze unit wordt ook toezicht gehouden op naleving van de Drank- en Horecawet. 

 

Boa’s kunnen in voorkomende gevallen strafrechtelijk handhaven door het opleggen van een boete.

 

Unit Wabo

Bij de unit Wabo werken bouw- en milieu inspecteurs. Zij houden toezicht op kortlopende omgevingsvergunningen (voor bouwen en/of slopen) en langlopende omgevingsvergunningen (gekoppeld aan bestaande objecten). Er wordt gecontroleerd op uitvoeringswerkzaamheden, brandveiligheid, milieu, gebruik, technische voorschriften (bv. constructieve veiligheid), algemene voorschriften en op welstand. Daarnaast voeren de inspecteurs controles uit naar aanleiding van klachten en handhavingsverzoeken op het gebied van de omgevingsregelgeving. Ook wordt toezicht gehouden op de constructieve- en brandveiligheid bij grote evenementen.

 

Unit Juridisch

Bij de unit Juridisch werken juristen, die zorgen voor de bestuursrechtelijke handhaving wanneer regels zijn overtreden. Bestuursrechtelijke handhaving betekent dat aan een overtreder een herstelsanctie (last onder bestuursdwang of last onder dwangsom) wordt opgelegd, zodat de overtreding wordt beëindigd.