Klacht of melding

U kunt als burger ook een klacht indienen of een melding doen. Het team Handhaving onderzoekt vervolgens of het nodig is om handhavend op te treden.