Verzoek tot handhaving

Ziet u zaken die niet volgens de regels gebeuren? Dan kunt u (als u belanghebbende bent) verzoeken om handhavend op te treden. U kunt dat verzoek schriftelijk indienen bij de gemeente, gericht aan het team Handhaving. Handhaving onderzoekt vervolgens of er inderdaad sprake is van een overtreding. We brengen u hiervan binnen acht weken op de hoogte. Deze termijn kan één keer worden verlengd. Bijvoorbeeld als voor het uitvoeren van het onderzoek meer tijd nodig is.