Openbare orde

Het is een taak van de overheid om rust en orde te organiseren en te handhaven.

  • Optreden tegen ernstige overlast

    De burgemeester kan bij ernstige overlast een gebiedsverbod, groepsverbod, meldplicht of begeleidingsplicht opleggen. Deze bevoegdheden kunnen worden ingezet tegen personen die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en waarbij ernstige vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde.