Graffiti en wildplak; verwijdering

De graffiti of wildplak op gemeentelijke eigendommen wordt zo snel mogelijk verwijderd.

Het verwijderen van graffiti en illegale wildplak gebeurt met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
Daarmee is de kans op beschadigingen kleiner.

Voorwaarden

Als aanstootgevende graffiti of wildplak wordt geconstateerd op panden van particuliere eigenaren, dan kan de eigenaar aan de gemeente vragen om de panden schoon te laten maken. Die schoonmaak is gratis. Er wordt wel een contract afgesloten tussen de gemeente en particuliere eigenaren, dit in verband met aansprakelijkheid bij schade aan het pand.

Kosten

N.v.t.

Bijzonderheden

De gemeente kan eigenaren verplichten om graffiti of wildplak te verwijderen indien de tekst of afbeelding daar aanleiding toe geeft.

 

Aanplakzuilen

Om wildplakken tegen te gaan zijn er op diverse plekken in de gemeente aanplakzuilen geplaatst. Op deze zuilen is het wél toegestaan affiches, posters e.d. aan te plakken.

>> Aanplakzuilen

Aanvraag

Melden

  • telefoon 14 046 (24 uur per dag, ook in het weekend!)
  • meldformulier