Optreden tegen ernstige overlast

De burgemeester kan bij ernstige overlast een gebiedsverbod, groepsverbod, meldplicht of begeleidingsplicht opleggen. Deze bevoegdheden kunnen worden ingezet tegen personen die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en waarbij ernstige vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde.

De verwachting is dat het instrument slechts incidenteel toegepast zal worden. Het is echter van belang om ernstige overlast als het zich voordoet bij bijvoorbeeld evenementen, wedstrijden betaald voetbal en in buurten en centra kordaat te kunnen aanpakken.

De beleidsregel is een uitwerking van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO). Met de inwerkingtreding van deze wet en de vaststelling van de beleidsregel ‘Ernstige Overlast’ heeft de burgemeester de bevoegdheid om aan groepen of personen een gebiedsverbod, groepsverbod of een meldplicht op te leggen. Ook mag hij aan ouders/voogden van een minderjarige een begeleidingsplicht opleggen. Het moet in alle gevallen gaan om personen die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en waarbij de vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde. Dit moet aangetoond worden in een dossier opgebouwd met gegevens van politie en justitie.

>> Beleidsregel Ernstige Overlast