Optreden tegen ernstige overlast

De burgemeester kan bij ernstige overlast een gebiedsverbod, groepsverbod, meldplicht of begeleidingsplicht opleggen. Deze bevoegdheden kunnen worden ingezet tegen personen die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en waarbij ernstige vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde.

De burgemeester kan via de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO) optreden tegen ernstige overlast. Op basis van deze wet en het bijbehorende beleid heeft de burgemeester de bevoegdheid om aan groepen of personen een gebiedsverbod, groepsverbod of een meldplicht op te leggen. Ook mag hij aan ouders/voogden van een minderjarige een begeleidingsplicht opleggen. Het moet in alle gevallen gaan om personen die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en waarbij de vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde. Dit moet aangetoond worden in een dossier opgebouwd met gegevens van politie en justitie.