Verblijfsontzegging

Er zijn gebieden in de gemeente waar aan personen die de openbare orde verstoren een verblijfsontzegging kan worden opgelegd.