Veilige omgeving

Iedereen wil graag wonen, werken en uitgaan in een veilige omgeving. De gemeente neemt hiertoe allerlei maatregelen. Maar u kunt zelf ook veel doen.

 • Bericht voor ondernemers en burgers die gebruik maken van de Overval App

 • In en om het huis

 • Cameratoezicht bij woningen

  U mag best een camera bij uw woning hangen om uw eigendommen te beschermen. Tenminste als u zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. Die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Camera’s in uitgaansgebieden

  Camera’s helpen de politie op straat om gerichter hun werk te doen. Ze registreren zoveel mogelijk overtredingen, zodat daders sneller aangepakt kunnen worden. In het kader van het convenant Veilig Uitgaan volgt daarom vanaf april 2014 cameratoezicht in de uitgaansgebieden van Sittard en Geleen.

 • Collectieve Horecaontzegging

  Vanaf 1 augustus 2012 heeft de horeca in de centra van Sittard en Geleen een eensluidende regeling om mensen die zich niet gedragen in het uitgaansleven een collectieve horecaontzegging op te leggen. Mensen die een collectieve horecaontzegging krijgen opgelegd kunnen voor een periode van 24 maanden in geen enkel horecabedrijf, inclusief de terrassen, in de centra van Geleen en Sittard meer terecht.

 • Veilig uitgaan

  Wildplassen, vandalisme, geluidsoverlast, geweld, alcohol op straat en drugsgebruik; dat zijn de grote ergernissen bij het uitgaanspubliek en de bewoners van de centra. Daarom maken horecaondernemers, politie en gemeente hier werk van met een pakket aan maatregelen én een communicatiecampagne.

 • Drank- en horecawet: nieuwe regels

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk.

 • (Anoniem) Melden onveilige situaties

  Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.

 • Laat u niet zomaar kopiëren

  Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan diverse persoonsgevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan bijvoorbeeld met uw gegevens een bankrekening openen of aankopen doen. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden.

Uitgelicht