Veilige omgeving

Iedereen wil graag wonen, werken en uitgaan in een veilige omgeving. De gemeente neemt hiertoe allerlei maatregelen. Maar u kunt zelf ook veel doen.

 • Hensplantages

  18 mei 2022

  Voor het kweken van hennep wordt vaak illegaal stroom afgetapt uit de meterkast. Het aftappen van stroom zorgt heel vaak voor brand ("in de hens"). Brandgevaarlijke hennepplantages noemen we daarom ook wel "hensplantages".

 • Stop heling

  Voorkom diefstal en heling. Hier vindt u meer informatie over het voorkomen van heling. Bent u ondernemer in tweedehands goederen/ Dan vindt u hier meer informatie over de registerplicht.

 • Wet aanpak woonoverlast

  Ernstige en herhaaldelijke overlast in, vanuit en rond woningen vormt een zeer ernstige inbreuk op de leefbaarheid van een wijk. Bovendien heeft het een negatieve invloed op de veiligheidsgevoelens van bewoners. De gemeente vindt het dan ook noodzakelijk dat tegen dergelijke overlast opgetreden wordt.

 • Veilig Thuis

  Voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger die hulp nodig hebben omdat ze niet in harmonie samen leven. En voor iedereen die vermoedt dat er sprake is van geweld in huiselijke kring in de eigen omgeving.

 • Cameratoezicht bij u thuis

  U mag best een camera bij uw woning hangen om uw eigendommen te beschermen. Tenminste als u zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. Die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Cameratoezicht in de openbare ruimte

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt. De camera’s die onder andere in de centra van Sittard-Geleen hangen dragen bij aan uw veiligheid. Daarnaast helpen ze de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hun werk beter te doen en problemen sneller aan te pakken. De camera’s werken bovendien preventief: ze schrikken af. De burgemeester kan besluiten om cameratoezicht in te zetten in een gebied waar vaak overlast is of waar mensen zich onveilig voelen.

 • Collectieve Horecaontzegging

  Vanaf 1 augustus 2012 heeft de horeca in de centra van Sittard en Geleen een eensluidende regeling om mensen die zich niet gedragen in het uitgaansleven een collectieve horecaontzegging op te leggen. Mensen die een collectieve horecaontzegging krijgen opgelegd kunnen voor een periode van 24 maanden in geen enkel horecabedrijf, inclusief de terrassen, in de centra van Geleen en Sittard meer terecht.

 • Veilig uitgaan

  Wildplassen, vandalisme, geluidsoverlast, geweld, alcohol op straat en drugsgebruik; dat zijn de grote ergernissen bij het uitgaanspubliek en de bewoners van de centra. Daarom maken horecaondernemers, politie en gemeente hier werk van met een pakket aan maatregelen én een communicatiecampagne.

 • Alcoholwet

  Het is verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk.

 • (Anoniem) Melden onveilige situaties

  Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.

 • Laat u niet zomaar kopiëren

  Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan diverse persoonsgevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan bijvoorbeeld met uw gegevens een bankrekening openen of aankopen doen. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden.