Veilige omgeving

Iedereen wil graag wonen, werken en uitgaan in een veilige omgeving. De gemeente neemt hiertoe allerlei maatregelen. Maar u kunt zelf ook veel doen.

 • Stop heling

  Voorkom diefstal en heling. Hier vindt u meer informatie over het voorkomen van heling. Bent u ondernemer in tweedehands goederen/ Dan vindt u hier meer informatie over de registerplicht.

 • Cameratoezicht bij u thuis

  U mag best een camera bij uw woning hangen om uw eigendommen te beschermen. Tenminste als u zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. Die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • Cameratoezicht in de openbare ruimte

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt. De camera’s die onder andere in de centra van Sittard-Geleen hangen dragen bij aan uw veiligheid. Daarnaast helpen ze de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hun werk beter te doen en problemen sneller aan te pakken. De camera’s werken bovendien preventief: ze schrikken af. De burgemeester kan besluiten om cameratoezicht in te zetten in een gebied waar vaak overlast is of waar mensen zich onveilig voelen.

 • Collectieve Horecaontzegging

  Vanaf 1 augustus 2012 heeft de horeca in de centra van Sittard en Geleen een eensluidende regeling om mensen die zich niet gedragen in het uitgaansleven een collectieve horecaontzegging op te leggen. Mensen die een collectieve horecaontzegging krijgen opgelegd kunnen voor een periode van 24 maanden in geen enkel horecabedrijf, inclusief de terrassen, in de centra van Geleen en Sittard meer terecht.

 • Alcoholwet

  Het is verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk.

 • (Anoniem) Melden onveilige situaties

  Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.