(Anoniem) Melden onveilige situaties

Als zich in uw woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kunt u dat melden bij de gemeente, de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook bij de gemeente en de politie kunt u anoniem melden. Wij weten graag wat er speelt in uw wijk of buurt, zodat we passende actie kunnen ondernemen om buurten veiliger te maken.

  • (Anoniem) Melden bij de gemeente

    Bij de gemeente (team openbare orde en veiligheid) kunt u een (anonieme) melding van onveiligheid doorgeven. Lees hier meer.

  • Aangifte of melding doen bij politie

    U kunt op verschillende manieren aangifte doen, bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau. Lees hier meer.

  • Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

    Stel u bent getuige van een misdrijf: een overval, beroving, mishandeling of verkrachting. Of u weet dat uw bovenbuurman er een wietplantage op nahoudt. U wilt dit melden, maar wel zelf volstrekt anoniem blijven. In dat geval belt u 0800-7000.