Cameratoezicht bij u thuis

U mag best een camera bij uw woning hangen om uw eigendommen te beschermen. Tenminste als u zich houdt aan de regels die daarvoor gelden. Die staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Stel de camera’s daarom alleen in op uw eigen terrein en eigendommen. Het is niet toegestaan om ze te richten op de openbare weg of op andermans terrein en eigendom. Want dan maakt u inbreuk op andermans privacy.

Wat kunt u doen als uw privacy wordt aangetast?

Uw buurman mag dus gewoon zijn eigen woning filmen. Maar als hij de camera op uw woning of tuin heeft gericht, dan overtreedt hij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wat kunt u dan doen?

  • Ga eerst in gesprek met uw buurman.
  • Levert dat niet het gewenste resultaat op, vraag dan uw wijkagent om te bemiddelen.
  • Komt u er nog niet uit, meld het dan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het uiterste geval kunt u naar de rechter. Vraag hiervoor advies bij het juridisch loket. www.juridischloket.nl

Autoriteit persoonsgegevens

Niet de gemeente of politie, maar de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ houdt toezicht op de privacywetgeving.

Meld uw camera aan bij 'Camera in beeld'

De politie gebruikt in het dagelijkse leven vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Het is dan ook van belang dat politie weet waar camera’s hangen. Via deze link kunt u alle informatie lezen over dit project.
Door u aan te melden bij camera in beeld kunt u een bijdrage leveren aan  de veiligheid van u maar ook van uw medebewoners.