Cameratoezicht in de openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze stad veilig voelt. Dat is helaas niet altijd het geval. Geweld, straatroof, drugshandel en ander overlast op straat kan dat onveilige gevoel veroorzaken. De burgemeester kan besluiten om cameratoezicht in te zetten in een gebied waar vaak overlast is of waar mensen zich onveilig voelen.

Camera’s helpen de politie en BOA’s om op straat hun werk beter te doen en overlast sneller aan te pakken. Met camera’s wil de gemeente problemen in de openbare ruimte terugdringen. Zo voelen inwoners en bezoekers zich veilig in de centra van Sittard en Geleen. 

Waar hangen de camera’s? 

In onze gemeente hangen op dit moment 72 camera’s in het centrum van Sittard en Geleen. 

  • Sittard: Markt; Putstraat, Paardestraat, Limbrichterstraat, Oude Markt, Rosmolenstraat, Gats Gruizenstraat, Kerkepad, Plakstraat, het Tempelplein, Ligne en de omgeving Poppodium Volt (Odasingel). Ook rondom het Fortuna Stadion hangen camera’s.
  • Geleen: Markt, Annastraat, Rijksweg Centrum en de omgeving van de Hanehof (Herenhof).

Nieuw cameratoezichtsysteem

Het huidige camerasysteem is verouderd. Het volledige camerasysteem wordt in 2022 vervangen. Er is een nieuw cameraplan waarbij we meer camera’s in de gemeente ophangen. Op deze manier staat een groter gebied op camera en zijn blinde vlekken verholpen.   

Inzet mobiele camera’s 

De gemeente kan tijdelijk mobiele camera’s inzetten. Dat gebeurt wanneer er een ernstige verstoring van de openbare orde is of wordt verwacht. De camera’s hangen voor een korte periode op deze plekken.  

Ook het aantal mobiele camera’s wordt in 2022 uitgebreid. In het geval van een verstoring van de openbare orde of evenement zijn er meer mobiele camera’s beschikbaar om tijdelijk op te hangen. 

Beelden bekijken

De camera-observanten die de camerabeelden bekijken, zitten op het politiebureau in Sittard. Dit is een politieagent en een BOA van de gemeente. De beelden worden live bekeken op vrijdag en zaterdag in de avond- en nachturen. Ook bij risicovolle evenementen bekijken de camera-observanten de camerabeelden. Door de beelden live te bekijken, is er meer toezicht en kunnen politie en BOA’s sneller ingrijpen bij incidenten. Als de observanten zien dat er ergens iets mis is, dan schakelen zij direct met een patrouille. Buiten de uitgaansmomenten nemen de camera’s alleen beelden op van het gebied waar ze op gericht staan. Met deze camerabeelden kan de politie, indien nodig, personen herkennen en identificeren. De politie gebruikt deze beelden om daders van strafbare feiten op te sporen. De bewaartermijn van de camerabeelden kunnen variëren tussen één en vier weken. 

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en vermoed u dat er beelden zijn? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vermeld erbij dat het mogelijk op camera staat. De politie kan de beelden gebruiken voor het opsporen van strafbare feiten. Het opvragen en veiligstellen van beelden is alleen mogelijk met een aangifte bij de politie. Dit moet binnen zeven dagen gebeuren. 

Privacy

Cameratoezicht is aan strenge regels gebonden. Zo mag een camera niet in een woning filmen en zijn ze alleen gericht op de openbare ruimte. Dit is voorgeprogrammeerd in de camera’s. De gemeente heeft medewerkers (privacy officers) in dienst die hier op toe zien. Daarnaast is er een onafhankelijke toezichthouder (functionaris gegevensbescherming) aangesteld. Ook ziet de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens er op toe dat of de regels rondom de privacy bij het cameratoezicht worden nageleefd.

Meer weten?

Website politie.nl - cameratoezicht