Cameratoezicht in de openbare ruimte

Geweld, straatroof, drugshandel en ander overlast op straat maakt dat mensen zich onveilig voelen. De burgemeester kan besluiten om in een gebied waar vaak overlast is of waar mensen zich onveilig voelen, gebruik te maken van cameratoezicht.

Camera’s helpen onder andere de politie om op straat hun werk beter te doen en overlast sneller aan  te pakken. Met camera’s wil de gemeente het geweld tijdens het uitgaan terugdringen zodat inwoners en bezoekers zich veilig voelen in de centra van Sittard en Geleen. .
Waar hangen de camera’s?

Inmiddels hangen er tientallen cameraposities in de uitgaansgebieden van Sittard en Geleen. Dat zijn de plekken in Sittard en Geleen met de meeste horecagelegenheden.

  • Sittard: Markt en zijstraten; Putstraat, Paardestraat, Limbrichterstraat, Oude Markt, Rosmolenstraat, Gats, Gruizenstraat, Kerkepad, Plakstraat, het Tempelplein en de omgeving van Poppodium Volt (Odasingel). Ook rondom het Fortuna Stadion hangen camera’s.
  • Geleen: Markt, Annastraat, Rijksweg Centrum en de omgeving van De Hanenhof (Herenhof).

Inzet mobiele camera’s

De gemeente kan, wanneer er een ernstige verstoring van de openbare orde is of wordt verwacht, tijdelijk mobiele camera’s inzitten. Deze camera’s hangen voor korte duur op plekken waar overlast is of overlast wordt verwacht. 

Beelden bekijken

De persoon (camera-observant) die de camerabeelden ‘live’ bekijkt, zit op het politiebureau in Sittard. Dat gebeurt op vrijdag en zaterdag in de avond- en nachturen, maar ook bij risicovolle evenementen. Door de beelden live te bekijken, is er meer toezicht en kunnen handhavers sneller ingrijpen bij incidenten. Als de observant  ziet dat er ergens iets mis is, dan kan die er direct een patrouille op af sturen. Buiten de uitgaansmomenten nemen de camera’s alleen beelden op van het gebied waar ze op gericht staan. Met deze camerabeelden kan de politie indien nodig personen herkennen en identificeren. De politie gebruikt deze beelden om daders van strafbare feiten op te sporen. De bewaartermijn van de camerabeelden die worden opgenomen kan variëren tussen één en vier weken. 

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en vermoed u dat er beelden zijn? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vermeld erbij dat het mogelijk op camera staat. De politie kan de beelden dan direct bekijken. U kan de beelden opvragen bij de politie.

Privacy

Cameratoezicht is aan strenge regels gebonden. Er wordt bijvoorbeeld niet in woningen gefilmd. Camera's zijn alleen gericht op de openbare ruimte. Daarvoor worden privacyzones voorgeprogrammeerd in de camera’s. 
De gemeente heeft medewerkers (privacy officers) in dienst die hier op toe zien. Daarnaast is er een onafhankelijke toezichthouder (functionaris gegevensbescherming) aangesteld. Ook ziet de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens er op toe dat of de regels rondom de privacy bij het cameratoezicht worden nageleefd.

Meer weten?