Cameratoezicht in de openbare ruimte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt. De camera’s die onder andere in de centra van Sittard-Geleen hangen dragen bij aan uw veiligheid. Daarnaast helpen ze de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) hun werk beter te doen en problemen sneller aan te pakken. De camera’s werken bovendien preventief: ze schrikken af. De burgemeester kan besluiten om cameratoezicht in te zetten in een gebied waar vaak overlast is of waar mensen zich onveilig voelen.

Waar hangen de camera’s? 

In onze gemeente hangen op dit moment 76 camera’s in de centra van Sittard en Geleen. 

Sittard

Markt; Putstraat, Paardestraat, Limbrichterstraat, Oude Markt, Rosmolenstraat, Gats Gruizenstraat, Kerkepad, Plakstraat, het Tempelplein, Ligne en de omgeving Poppodium Volt (Odasingel). Ook rondom het Fortuna Stadion hangen camera’s.

Geleen

Markt, Annastraat, Rijksweg Centrum en de omgeving van de Hanehof (Herenhof).

Nieuw cameratoezichtsysteem

In 2022 is het volledige camerasysteem vervangen en zijn er meer camera’s bijgekomen.. Op deze manier hebben we een groter gebied in beeld en zijn blinde vlekken verholpen.   

Inzet mobiele camera’s 

De gemeente kan tijdelijk ook mobiele camera’s inzetten. Deze worden voor een korte periode ingezet, bijvoorbeeld bij een evenement.

Beelden bekijken

De camera-observanten die de camerabeelden bekijken, zitten op het politiebureau in Sittard. Dit is een politieagent en een BOA van de gemeente. De beelden worden op vrijdag en zaterdag  in de avond- en nachturen live bekeken. Ook bij risicovolle evenementen bekijken de camera-observanten de camerabeelden live. Door de beelden live te bekijken, is er meer toezicht en kunnen politie en BOA’s sneller ingrijpen bij incidenten. Als de observanten zien dat er ergens iets mis is, dan schakelen zij direct met een patrouille. Buiten de uitgaansmomenten nemen de camera’s alleen beelden op van het gebied waar ze op gericht staan. Met deze camerabeelden kan de politie, indien nodig, personen herkennen en identificeren. De politie gebruikt deze beelden om daders van strafbare feiten op te sporen. De bewaartermijn van de camerabeelden kunnen variëren tussen één en vier weken. 

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en vermoed u dat er beelden zijn? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie en vermeld erbij dat het mogelijk op camera staat. De politie kan de beelden gebruiken voor het opsporen van strafbare feiten. Het opvragen en veiligstellen van beelden is alleen mogelijk met een aangifte bij de politie. Dit moet binnen zeven dagen gebeuren. 

Privacy

Cameratoezicht is aan strenge regels gebonden. Zo mag een camera niet in een woning filmen en zijn ze alleen gericht op de openbare ruimte. Dit is voorgeprogrammeerd in de camera’s. De gemeente heeft medewerkers (privacy officers) in dienst die hier op toe zien. Daarnaast is er een onafhankelijke toezichthouder (functionaris gegevensbescherming) aangesteld. Ook ziet de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens er op toe dat of de regels rondom de privacy bij het cameratoezicht worden nageleefd.

Meer weten?

Meer over cameratoezicht Sittard-Geleen (digitale productie)