Collectieve Horecaontzegging

Vanaf 1 augustus 2012 heeft de horeca in de centra van Sittard en Geleen een eensluidende regeling om mensen die zich niet gedragen in het uitgaansleven een collectieve horecaontzegging op te leggen. Mensen die een collectieve horecaontzegging krijgen opgelegd kunnen voor een periode van 24 maanden in geen enkel horecabedrijf, inclusief de terrassen, in de centra van Geleen en Sittard meer terecht.

Horecabezoekers die zich niet houden aan de huisregels of overlast veroorzaken kunnen een individuele horecaontzegging (voor één horecabedrijf) opgelegd krijgen voor de duur van zes maanden.

 

Voor de volgende zaken kunnen horecabezoekers een collectief horecaverbod (voor alle horecazaken in beide stadscentra voor de duur van 24 maanden) krijgen:

-         Aantreffen harddrugs

-         Mishandeling

-         Geweld of geweld met bedreiging

-         Handel in verdovende middelen

-         Diefstal

-         Gebruik van een wapen

-         Aantreffen vuurwapen

-         Recidive (3x een individuele ontzegging in een periode van 48 maanden)

-         Overtreding van de individuele of collectieve horecaontzegging

 

De horeca-uitbater die de overtreding constateert legt de ontzegging op en meldt deze in een computersysteem, inclusief de persoonsgegevens en indien mogelijk een foto van de overtreder. Alle horecabedrijven in de centra worden via dat computersysteem geïnformeerd. Het hele proces gebeurt in nauw overleg met de politie die, wanneer zich problemen voordoen, ter plaatse zal ingrijpen. Er is in beide stadscentra een eensluidende regeling van kracht voor de collectieve en individuele horecaontzegging met een gelijksoortige registratie en onderlinge uitwisseling van gegevens.

Meer info

  • protocol Collectieve horecaontzegging