Drank- en horecawet: nieuwe regels

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken. De ‘afspraak van NIX’ is ingegaan.

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken. De ‘afspraak van NIX’ is ingegaan. De nieuwe regels zijn door de regering ingevoerd omdat alcohol schadelijk is voor de ontwikkeling van hersenen van jongeren, met slechtere schoolprestaties als gevolg. Ook drinken jongeren nu te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Dit kan leiden tot ongelukken, overlast, overschrijden van (seksuele) grenzen en alcoholvergiftiging.

Drank- en horecawet: invoering leeftijdsgrens 18 jaar
In de drank- en horecawet staan regels om de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Het Kabinet en de Eerste Kamer hebben besloten dat vanaf 1 januari 2014 de leeftijd voor verkoop van alcohol 18 jaar is. Jongeren onder de 18 jaar die op openbare plaatsen (zoals op straat, in parken en in het café) alcohol bij zich hebben zijn strafbaar. Ze kunnen een boete krijgen.

Verantwoord schenken van alcohol
Voor horecabedrijven, slijterijen, cafetaria’s etc. geldt dat ze alleen alcohol mogen verkopen als ze hiervoor een vergunning hebben. Bij het aanvragen van een vergunning moet de aanvrager een alcoholreglement tekenen. Dit reglement bevat een aantal huisregels over het verantwoord schenken van alcohol.

Ouders
Hoe gaat u als ouder met uw kind om als het gaat om alcohol en roken? Wilt u een gesprek met uw kind starten, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Heeft u ook zoveel vragen? Er zijn verschillende websites, folders en flyers met allerlei informatie en tips.

 

Nog geen 18 jaar? Geen alcohol!
Niet roken en drinken onder de 18 jaar. Dat is de nieuwe afspraak die direct voor jou gevolgen heeft. Wat brengt het je om niet te drinken of niet te roken? Meer informatie op http://www.nix18.nl/.


Controle
Bij het verkopen van alcohol wordt streng gecontroleerd op de leeftijd van de koper. En ook op straat kun je controles van de gemeente verwachten. Zorg ervoor dat je je legitimatiebewijs bij je hebt.

Zie ook: Meer informatie over gebieden waar een alcoholverbod geldt

 

Meer info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/alcohol-in-de-wet