Laat u niet zomaar kopiëren

Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan diverse persoonsgevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan bijvoorbeeld met uw gegevens een bankrekening openen of aankopen doen. Slachtoffers van identiteitsfraude kunnen grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden.

Reden kopie legitimatiebewijs

Een bedrijf of instelling mag niet van u eisen dat u uw identiteitsbewijs laat kopiëren, tenzij u er wettelijk toe verplicht bent. Als er geen wettelijke verplichting is, vraag dan waarom het noodzakelijk is dat u een kopie van uw identiteitsbewijs afgeeft.

Het noteren van het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs is vaak voldoende om u te legitimeren. Bijvoorbeeld: Paspoort, NWLFR3706.

 

Voorkom fraude en geef nooit zomaar een kopie af van uw:

  • paspoort
  • identiteitskaart
  • rijbewijs
  • verblijfsdocument

 

Geeft u wél een kopie af?

Help dan misbruik te voorkomen.
Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft

4. maak uw burgerservicenummer onleesbaar (let op: staat 2x op het document)

 

Kopie paspoort

Meer weten?

Meer weten over de gevaren van identiteitsfraude, wat u kunt doen om het te voorkomen én wat u kunt doen als u het slachtoffer van id-fraude bent geworden?

Kijk op: www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude