Veilig Thuis

Voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger die hulp nodig hebben omdat ze niet in harmonie samen leven. En voor iedereen die vermoedt dat er sprake is van geweld in huiselijke kring in de eigen omgeving.

Wat gaat er veranderen?

Veilig Thuis is een samenvoeging van  het huidige Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit met het doel om één meldpunt te hebben voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar ook om meer samenhang te krijgen in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De komende weken wordt Veilig Thuis landelijk geïntroduceerd met spotjes op radio en TV en met artikelen in dagbladen.

Wat betekent het voor u?

Vanaf 1 januari 2015 is er één centraal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling met een landelijk telefoonnummer dat u gratis kunt bereiken via: 0800 – 2000.
U wordt geholpen in uw eigen gemeente. U kunt terecht bij Veilig Thuis voor het doen van een melding, vragen van (vrijblijvend) advies en voor hulpverlening voor uzelf en uw omgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: http://www.vooreenveiligthuis.nl/.