Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Daarmee draagt het bij aan het vergroten van de veiligheid, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en het terugdringen van recidive.

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Daarmee draagt het bij aan het vergroten van de veiligheid, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en het terugdringen van recidive.

Het Veiligheidshuis heeft een regierol binnen een netwerk van samenwerkende partners.

Dat betekent dat het Veiligheidshuis een aanspreekpunt is voor professionals en geen aanspreekpunt voor inwoners van de regio.

Aanpak

Aanleiding voor een aanpak van een persoon/situatie is vaak een strafbaar feit met raakvlakken naar andere terreinen, zoals huisvesting, verslaving, werk en inkomen. Medewerkers van de deelnemende organisaties treffen elkaar  onder één dak, waardoor de lijnen tussen de verschillende instanties kort zijn.

Partners

De partners gaan op hetzelfde moment samen aan de slag met een casus. Bovendien wordt alle kennis op één plek verzameld. De aanpak van veelplegers, risicojongeren, overlast en huiselijk geweld vormt de kern van de activiteiten van het Veiligheidshuis. Het resultaat van deze aanpak moet zijn dat de betrokkene zijn of haar  leven weer op de rails heeft en de criminaliteit, overlast en problemen verminderen of stoppen.

Voor vragen inzake onderwerpen die raakvlakken hebben met onder meer huisvesting, verslaving, werk en inkomen, detentie en jeugdzorg kunt u terecht bij de daarvoor bestemde instanties: