Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000

Stel u bent getuige van een misdrijf: een overval, beroving, mishandeling of verkrachting. Of u weet dat uw bovenbuurman er een wietplantage op nahoudt. U wilt dit melden, maar wel zelf volstrekt anoniem blijven. In dat geval belt u 0800-7000.

M. Meld Misdaad Anoniem2

Stel u bent getuige van een misdrijf: een overval, beroving, mishandeling of verkrachting. Of u weet dat uw bovenbuurman er een wietplantage op nahoudt. U wilt dit melden, maar wel zelf volstrekt anoniem blijven. In dat geval belt u M. 0800-7000. M. staat voor Meld Misdaad Anoniem. Gemiddeld komen voor Sittard-Geleen drie M.-meldingen per week binnen. Hiermee worden maandelijks meerdere zaken opgelost en meerdere aanhoudingen gedaan. Denk vooral aan hennepkwekerijen.

 

M. kunt u bellen wanneer u informatie heeft over misdrijven en u daarmee niet naar de politie of andere opsporingsinstanties durft. Bijvoorbeeld omdat u de dader kent. Die informatie moet wel concreet zijn. Daarom zal de medewerker van M. vragen stellen als:

  • Over wie gaat het?
  • Wat is er gebeurd?
  • Waar is het gebeurd?
  • Wanneer is het gebeurd?
  • Hoe is het gebeurd?

 

Volledig anoniem

Anonimiteit kan belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer de dader u kent. Of wanneer u getuige bent van een misdrijf en om persoonlijke redenen uw naam niet bekend wilt maken. Bij M. werkt een klein team zeer goed opgeleide medewerkers die slechts één doel voor ogen hebben: uw anonimiteit als melder te beschermen. Zo is uw telefoonnummer niet te zien en worden er geen persoonlijke gegevens genoteerd. Ook bewaart M. geen telefoongesprekken op tape. Blijkt tijdens het gesprek dat uw informatie alleen naar u herleidbaar is – omdat u de enige bent die het weet - dan kan worden besloten de melding niet op te maken. Voorop staat dat uw anonimiteit beschermd blijft.

 

Wat doet M. met de informatie?

Bevat de melding voldoende concrete informatie, dan stuurt M. de informatie beveiligd door naar instanties zoals de politie, de Koninklijke Marechaussee, het fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars, de AIVD en de Rijksrecherche.

 

Geen politielijn

M. is geen politielijn. Voor hulp van de politie belt u 0900 – 88 44. Bijvoorbeeld bij overlast van baldadige buurtkinderen of een aanrijding zonder gewonden. De meldlijn is er ook niet voor spoedeisende situaties. In dat geval belt u 1-1-2.

 

Soorten meldingen

U kunt Meld Misdaad Anoniem o.a. bellen over: moord en doodslag, overvallen, bedreigingen, brandstichting, inbraken, (auto)diefstallen, illegaal vuurwerk, mishandeling, wapenbezit, drugshandel, mensenhandel, wietplantages, verkrachting, ernstige fraude zoals oplichting, schending van integriteit, huiselijk geweld.

 

Aanpakken van criminaliteit in wijken

U kent M. wellicht van landelijke campagnes tegen overvallen, gedwongen prostitutie of geweld tegen overheidspersoneel. In toenemende mate wordt de mogelijkheid om anoniem te melden via M. ook ingezet bij de aanpak van criminaliteit in wijken of buurten. Stel u voelt zich niet veilig in uw eigen wijk of buurt. Dat kan omdat er regelmatig wordt ingebroken, er veel wordt vernield of misschien woont er iemand in de wijk die in drugs dealt. Om deze problemen te kunnen oplossen, heeft de politie informatie nodig. Informatie waarover u als buurtbewoner soms beschikt, maar wellicht niet mee naar de politie durft. Bijvoorbeeld uit angst voor represailles.

In die situaties bestaat de mogelijkheid dat gemeente en/of politie, in samenwerking met Stichting M., een actie op touw zetten om in uw buurt het thema en de mogelijkheid om (anoniem) te melden onder de aandacht te brengen. Er worden bijvoorbeeld posters opgehangen in het winkelcentrum of op scholen. Of u wordt via regionale dagbladen of huis-aan-huisbladen geïnformeerd over de actie. Maar u moet ook niet gek opkijken als u bij uw plaatselijke friettent ineens een flyer bij uw patatje aantreft. Dergelijke lokale acties leverden al verschillende waardevolle anonieme tips op. In Utrecht speelde een M.-tip zelfs een rol bij de aanhouding van verdachten die betrokken waren bij woninginbraken. Tegelijkertijd zijn in een aantal gevallen ook onverwachte effecten te zien: zo daalde in Moordrecht na de actie het aantal auto-inbraken drastisch en in Utrecht was een behoorlijke daling te zien van het aantal woninginbraken. Bij meerdere acties gaven bewoners aan het gevoel te hebben dat hun problemen met de actie (eindelijk) serieus werden genomen.

 

Meer informatie?

Kijk op http://www.meldmisdaadanoniem.nl/