Veiligheid

 • Openbare orde

  Het is een taak van de overheid om rust en orde te organiseren en te handhaven.

 • Veilige omgeving

  Iedereen wil graag wonen, werken en uitgaan in een veilige omgeving. De gemeente neemt hiertoe allerlei maatregelen. Maar u kunt zelf ook veel doen.

 • Crisisbeheersing

  Met crisisbeheersing bedoelen we hier alles van een incident tot een grote ramp.

 • Handhaving

  We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen. Daarbij is het belangrijk dat burgers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op.

 • Alcohol en Drugs

  Drugsgebruik brengt risico’s met zich mee voor de gebruiker en zijn omgeving. We willen overlast en criminaliteit bestrijden en jongeren bewust maken van de gevolgen van het gebruik van drugs.

 • Vuurwerk(overlast)

  Afgelopen twee jaar was er een geheel (tijdelijk) verbod op vuurwerk door de coronamaatregelen. Komend oud en nieuw mag er weer iets meer. Maar let op want bepaalde soorten vuurwerk zijn verboden.

 • Buurtpreventie

  In de meeste wijken zijn er buurtpreventieteams. Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in hun eigen wijk.

 • Buurtbemiddeling

  Buurtbemiddeling is een middel om buren met onderlinge problemen en ergernissen te helpen. Bijvoorbeeld bij ergernissen over blaffende honden, harde muziek of vervelend geparkeerde auto’s.

 • Demonstratie melden

  Wilt u een demonstratie houden? Dan moet u dat melden bij de burgemeester. De burgemeester kan dan tijdig een inschatting maken welke maatregelen de gemeente en de politie moeten nemen om de veiligheid te garanderen en de manifestatie in goede banen te leiden.