Wat doet de gemeente

Onze missie is om samen te werken aan een stad waar inwoners zich veilig voelen en veilig zijn. De focis ligt hierbij op het aanpakken van criminaliteit die veel voorkomt en het verbeteren van de sociale veiligheid. Dat doen we samen met de gemeenten Beek en Stein.

  • Aanpak ondermijning

    Als de bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken, noemen we dat ‘ondermijning’. Criminelen maken vaak gebruik van de bovenwereld om hun illegale activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen of het huren van een huis of loods.

  • Cameratoezicht in Sittard-Geleen

    Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig voelt. De camera’s die onder andere in de centra van Sittard-Geleen hangen dragen bij aan de veiligheid.

  • Toezicht en handhaving

    De BOA van bureau handhaving richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s.