Accommodaties

Een goede accommodatie is voor verenigingen van groot belang en een voorwaarde voor het realiseren van de doelstelling en de activiteiten van de vereniging. Accommodatiebeleid is daarom een onderwerp dat structurele aandacht vraagt. Ook omdat verenigingen zich geconfronteerd zien met diverse ontwikkelingen, zoals nieuwe regelgeving en veranderende omstandigheden.

Accommodaties

Ook de gemeente heeft er belang bij dat organisaties hun maatschappelijke functie kunnen waarmaken en daarin adequaat gefaciliteerd worden, maar behalve voor onderwijs en gymzalen ligt hier geen wettelijke rol.

Op zoek naar een accommodatie

In principe zijn verenigingen zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Sommige verenigingen huren, anderen hebben een locatie in eigendom.  
Raakt u om één of andere reden als vereniging 'dakloos'. Dan zult u zelf op zoek moeten gaan naar een ander onderkomen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

  • Kijk of een locatie kunt delen met een soortgelijke vereniging of er  ruimte beschikbaar is in een gemeenschapshuis of andere multifunctionele accommodatie
  • Zoek op de vrije markt.
  • Vraag bij de afdeling Ruimtelijke Projecten en Beheer van de gemeente of er mogelijk ruimte is die geschikt is. De gemeente heeft overigens maar een zeer beperkt aantal locaties en berekent daarvoor een kostprijsdekkende huur. Info: 14046

Een dergelijke aanvraag wordt besproken met de afdeling Beleid, waarbij noodzaak en andere opties worden besproken

Duurzame accommodaties

Het is belangrijk dat sociaal maatschappelijke instellingen en verenigingen nu en in de toekomst op een goede manier gehuisvest zijn. Samen met vertegenwoordigers van alle maatschappelijke organisaties en verenigingen die in de gemeente actief zijn, werken we aan het ontwikkelen van een Toekomstvisie Duurzame accommodaties. In deze toekomstvisie is omschreven wat er nodig is om ervoor te zorgen dat er binnen de gemeente nu en in de toekomst voldoende maatschappelijke voorzieningen beschikbaar zijn, in toekomstbestendige, betaalbare en kwalitatief goede accommodaties, die voor gebruikers op redelijke afstand bereikbaar zijn.

Lees meer over de totstandkoming van de visie en de laatste stand van zaken..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht