Leden

Zonder leden geen vereniging. Hoe vind je ze en vooral ook hoe houd je ze?

Ledenwerving

Heeft uw vereniging ook te kampen met een tekort aan nieuwe leden? Of lukt het niet om bepaalde doelgroepen aan de club te binden? Dan kunnen onderstaande tips, links en informatie wellicht verder helpen!
Bij ledenwerving is het van cruciaal belang eerst te bepalen welke doelgroep de vereniging wil werven en waarom. Wanneer bekend is welke specifieke groep de verenigng wil benaderen is het belangrijk te achterhalen wat deze groep zoekt en wenst bij een vereniging. Door de doelgroep op de juiste manier te benaderen en de clubactiviteiten op hen af te stemmen, wordt de kans op goede resultaten van de wervingsactie vergroot.

 

Ledenwerving jeugd

Door samen te werken met buurtwerk, buurtinstanties en scholen wordt een groot netwerk van potentiële leden aangeboord. Bovendien toont u maatschappelijke betrokkenheid, waardoor andere subsidiebronnen aangeboord kunnen worden.

 

Ledenwerving senioren

Senioren zijn een sterk groeiende groep in Nederland. Ze hebben veel vrije tijd, willen graag actief blijven en hebben veelal ook de middelen om dit te bekostigen. Deze groep actieve ouderen is een doelgroep waar een vereniging effectief leden kan werven.

 

Ledenbehoud

Ledenwerving en –behoud dienen altijd samen aangepakt te worden. Het is zonde om nieuwe leden te werven, terwijl aan de andere kant leden de club verlaten. Realiseer u dat bestaande leden makkelijker te behouden zijn dan nieuwe leden aan te trekken zijn. Voor jeugdleden geldt vaak dat het moeilijker is om ze te behouden dan om ze te werven. Het is dan ook zaak jeugdleden aan de vereniging te binden door ze actief te betrekken bij het beleid en de activiteiten van de club.

 

 

Weigeren van leden

Mag een (sport)vereniging iemand als lid weigeren?

Een vereniging heeft het recht om aan toelating tot de vereniging bepaalde voorwaarden te stellen. Dat moet dan wel zijn op basis van de statuten of de huisregels van de vereniging. Als het lidmaatschap geweigerd wordt, kan bij de vereniging zelf een klacht worden ingediend.

De voorwaarden voor lidmaatschap mogen nooit in strijd zijn met de Europese of Nederlandse wetgeving. Zo mag u in de meeste gevallen niet worden geweigerd op een van de discriminatiegronden.

Voor meer informatie over het weigeren van leden op een van de discriminatiegronden, kijkt u op de website van het College van de Rechten van de Mens. U vindt daar uitleg over de discriminatiegronden en uitspraken die de CGB eerder heeft gedaan.

Uitgelicht