Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is divers. In het algemeen is vrijwilligerswerk: werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is.

De volgende criteria gelden in het algemeen voor het werk dat u als vrijwilliger doet:

  • Het werk is in het algemeen belang, of in een specifiek maatschappelijk belang.
  • Het werk heeft geen winstoogmerk.
  • Uw werk als vrijwilliger kost de arbeidsmarkt geen banen, en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Heeft u een uitkering, dan is het verstandig aan uw uitkeringsinstantie te vragen of deze akkoord gaat met uw vrijwilligerswerk.

 

Vrijwilligerscontract

Om onduidelijkheden te voorkomen is het raadzaam met vrijwilligers een vrijwilligerscontract af te sluiten. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan omtrent de werkzaamheden en andere afspraken zoals taakverdeling, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Iedere partij weet dan waar men zich aan te houden heeft. Ook het vastleggen van een gedragscode voor vrijwilligers is een middel om duidelijkheid te scheppen.

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilligersorganisatie is niet wettelijk verplicht om u uw onkosten te vergoeden. Veel organisaties doen dat echter wel.

Als een organisatie besluit u een onkostenvergoeding uit te betalen, zijn er in principe twee mogelijkheden:

  • Ze vergoeden u de werkelijke onkosten op basis van bonnen en declaraties.
  • De organisatie betaalt u een vaste vergoeding per week of maand, de zogenaamde forfaitaire onkostenvergoeding.

 

Vergoeding van werkelijke kosten

Als u een vergoeding ontvangt voor aantoonbaar gemaakte kosten, hoeft u deze niet op te geven op uw belastingformulier. Dit is onafhankelijk van de hoogte van de gedeclareerde kosten. Wel moet u dan voor alle kosten kunnen aantonen dat u ze daadwerkelijk gemaakt heeft. Bewaar daarom altijd kopieën van bonnen en declaraties.

Voor het vergoeden van reiskosten bestaat geen landelijke regeling. Vrijwilligersorganisaties kunnen zelf bepalen hoe hoog de vergoeding is. De kosten worden vaak vergoed op basis van de prijzen van openbaar vervoer, ongeacht of iemand per fiets, auto of openbaar vervoer komt. Voor autokilometers vergoeden de meeste organisaties een bedrag tussen de € 0,18 en € 0,29 per kilometer.

Momenteel mag onbelast een vergoeding betaald worden van € 0,19 per kilometer.

 

Forfaitaire vergoeding

Als een organisatie kiest voor een vaste vergoeding per vrijwilliger, dan kunt u een vergoeding van maximaal € 150,00 per maand tot een maximum van € 1500,00 per jaar ontvangen, zonder dat de vrijwilligers dat hoeft op te geven op uw belastingformulier.

Als u bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, mag ook het maximum van € 1500,00 per jaar niet worden overschreden.

Meer info:

  • Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over vrijwilligersvergoeding en belastingen.
  • De algemene site voor het Vrijwilligerswerk  geeft ook bruikbare antwoorden over fiscale aspecten.
  • Ook bij de Vrijwilligerscentrale Westelijke Mijnstreek kunt u terecht met vragen over begeleiding, inspraak, onkostenvergoeding, verzekering, vrijwilligerswerk en een uitkering, enz. 

Onderscheidingen

Vindt u dat iemand een koninklijk lintje of een gemeentelijke onderscheiding verdient, dan gelden daarvoor speciale regels.

Uitgelicht