Evenementenvergunning of -melding

Wanneer een melding?

Als u een straatfeest of buurtbarbecue organiseert dan kunt u hoogstwaarschijnlijk volstaan met een melding.

Wanneer een vergunning?

Voor alle overige evenementen/activiteiten moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Melding bij straatfeest of buurtbarbecue

Het is verboden om zonder melding een straatfeest of buurtbarbecue te houden! 

 • er mogen niet meer dan 150 personen aanwezig zijn
 • de activiteit vindt plaats tussen 10.00 en 01.00 uur (van de daaropvolgende dag)
 • er mag geen muziek ten gehore gebracht vóór 10.00 uur of ná 23.00 uur
 • de activiteit mag niet plaatsvinden op of aan de hoofdwegenstructuur
 • de activiteit mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten
 • er mogen alleen kleine objecten worden geplaatst (oppervlakte van minder dan 20 m2) bijv. springkussen of partytent
 • er moet een organisator (aanspreekpunt) zijn
 • de melding moet min. 15 werkdagen vóór het evenement zijn gedaan 

 

Voor alle overige activiteiten geldt: vergunning aanvragen

 

Zie verder: Apv artikel 2.25

Bijzonderheden

Alcohol schenken

Wilt u tijden het evenement alcoholhoudende drank schenken, dan is hiervoor een aparte vergunningaanvraag nodig!

 

Muziekauteursrechten

De auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra behartigt de belangen van de componisten, uitgevers, tekstschrijvers op het gebied van van muziekauteursrecht. De auteurswet maakt onderscheid tussen twee soorten rechten: het recht op openbaar maken en het recht op vermenigvuldigen van muziek.

Voor het openbaar maken van (door auteursrecht beschermde) muziek moet altijd een vergoeding betaald worden als het buiten de privé sfeer ten gehore wordt gebracht. Het draaien van muziek in de huiselijke kring, bij bruiloften of familiebijeenkomsten kost dus niets. Daarbuiten is iedereen wel een vergoeding verschuldigd. Bijv. cafés, winkels, sportscholen, maar dus ook bij een openbaar toegankelijk evenement. Hoeveel  er precies betaald moet worden is afhankelijk van veel verschillende factoren: Wie draait muziek, waar, hoeveel mensen luisteren er na, is het achtergrond- of amusementsmuziek? Op de site van Buma/Stemra vindt u meer informatie.

Aanvraag

Op tijd indienen!

Om de melding of aanvraag goed te kunnen beoordelen is tijd nodig. Zorg er daarom voor dat u op tijd bent met uw melding of vergunningaanvraag.

 • meldingen: minstens 15 werkdagen vóór aanvang van het evenement
 • evenementen (schuttersfeesten, wielerwedstrijden, braderieën etc.) : minimaal 14 weken voor aanvang van het evenement
 • grote evenementen (Dancefestivals, popconcerten e.d.): minimaal zes maanden voorafgaand aan het evenement dient u hierover in overleg te treden met de gemeente.

 

Doe de check:
Of u een vergunning nodig heeft of uw evenement moet melden kunt u online checken. Als uit de check blijkt dat u uw evenement alleen hoeft te melden, kunt u dit direct  online regelen.

 

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.

 Afspraak maken telefonisch button

 

Formulieren

Tips

Reclame maken voor uw evenement?

Vanaf 1 januari 2014 zijn de bekende driehoeksborden en sandwicborden rond lantaarnpalen passé. Er zijn speciale displays geplaatst door de hele gemeente. 

>> Meer info over reclame voor evenement

 

Uw evenement aanmelden op de UIT-agenda?

Dat kan op de website: http://uitsittardgeleen.nl/

Uitgelicht