Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021

Als gemeente dragen we graag bij aan het herstel van de culturele en creatieve sector tijdens en na de coronacrisis. Dat doen we via de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021, waar zowel de professionele kunst- en cultuursector als ook de amateursector een aanvraag kan indienen. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 31 juli.

Voor wie?

De Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur valt uiteen in drie regelingen:

  1. Ondersteuning van instellingen of verenigingen voor amateurkunst.
  2. Ondersteuning van noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen aan culturele accommodaties en werkruimtes binnen de gemeente.
  3. Ondersteuning van projecten van individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen, dan wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector.

Regeling 1 is alléén bedoeld voor de amateursector. Deze richt zich op instellingen of verenigingen voor amateurkunst, die door de nadelige gevolgen van de coronacrisis aantoonbaar worden bedreigd met een faillissement of opheffing. 

Regeling 2 is bedoeld voor zelfstandige makers, instellingen voor professionele kunst én instellingen of verenigingen voor amateurkunst.

Regeling 3 is voor individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen en voor groepen en organisaties binnen de professionele kunst- en cultuursector, gevestigd binnen de gemeente Sittard-Geleen. Een uitzondering hierop zijn alle instellingen die vallen onder De Domijnen, waaronder Poppodium Volt, theatergroep Het Laagland en Collegium Ad Mosam. Deze instellingen zijn reeds van noodzakelijke aanvullende middelen voorzien.

Aanvragen

Verzoeken voor deze tijdelijke subsidieregeling worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Dien uw aanvraag dus zo snel mogelijk en uiterlijk 31 juli in. 

Meer informatie en voorwaarden leest u in de subsidieregeling en het aanvraagformulier:

Informatie en contact 

Heeft u vragen of wilt u graag dat we met u meedenken? Neem dan contact op Jan Miltenburg, via nummer 14 046 of per mail jan.miltenburg@sittard-geleen.nl.