Subsidieregister

De gemeente Sittard-Geleen publiceert sinds 2013 een subsidieregister.

Dit register bestaat uit een opgave van alle subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen.

Het register wordt elk kwartaal bijgewerkt.

 

Toelichting Subsidieregister

In het register is o.a. opgenomen:

  • namen van organisaties die subsidie hebben ontvangen
  • de hoogte van het subsidiebedrag
  • de aard van de subsidie (structureel of incidenteel)

Download het subsidieregister (PDF bestand)

Bijzonderheden

Verantwoording

De subsidiebedragen die in dit register zijn opgenomen zijn de verleende subsidies. Nadat de organisaties de activiteiten waar de subsidie voor verleend is hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording worden de verleende subsidies vastgesteld op de definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen (naar beneden) afwijken van de verleende subsidie.

Omdat op het moment van publiceren nog niet alle subsidies zijn vastgesteld worden in het register uitsluitend de verleende (en dus niet de definitieve) bedragen vermeld.

Uitgelicht