Collectevergunning (verkoopactie / donateurskaartenactie)

Als u voor een goed doel een huis-aan-huis verkoopactie van goederen of diensten wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een collectevergunning aanvragen.

Denk hierbij aan verkoop van wafels, paaseieren, bloemen, potgrond en dergelijke door de voetbalvereniging, harmonie etc.

Ook donateurskaartenacties vallen hieronder.

Voorwaarden

De gemeente kijkt bij de beoordeling van de aanvraag naar:

  • de aanvrager en het goede doel
  • de periode dat de actie gehouden wordt (niet te veel acties/collectes gelijktijdig)

Aanvraag

Gebruik het formulier Collectevergunning.

De aanvraag moet minstens acht weken vóór het tijdstip waarop u de vergunning nodig heeft zijn aangediend.

Info

U kunt - op afspraak - terecht in de Stadswinkel Sittard-Geleen.