Kansspel organiseren

Wilt u een kansspel organiseren? (bijv. loterij, tombola, prijsvraag, kienen)

 

Hoogte prijzengeld

Is het prijzengeld minder dan € 4.500,--? Dan vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Voor kleine kansspelen is een melding voldoende.

Is het prijzengeld meer dan € 4.500,--? Dan moet u een aanvraag indienen bij de kansspelautoriteit.

Voorwaarden

Vergunning

U bent verplicht om de opbrengst van het kansspel te besteden aan doelen van algemeen belang. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een nieuw clubgebouw, dakrenovatie van een kerk of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor een muziekvereniging. U dient dit doel specifiek te benoemen in uw aanvraag. Let op: een verenigingskas is geen specifiek doel!

U draagt minimaal 50% van de waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen af aan het algemeen belang.

De waarde van prijzen en premies mag bij elkaar niet meer zijn dan € 4500. Als het prijzengeld meer dan € 4500 is, moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen.    

Een kansspelvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Bij de aanvraag heeft u o.a. de volgende gegevens nodig:

  • locatie kansspel;
  • datum kansspel;
  • doel kansspel;
  • aantal loten en prijzengeld.

 

Melding

Verenigingen die een klein kansspel zoals bingo willen organiseren, hoeven hiervoor geen vergunning aan te vragen. Zij moeten het kleine kansspel dan wel uiterlijk 14 dagen van tevoren aanmelden bij de gemeente. Voor meer info zie: www.kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/

 

Promotionele kansspelen

Om een promotioneel kansspel te organiseren is geen vergunning nodig. Wel moet u voldoen aan de voorwaarden die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan.

Bijzonderheden

Ter beoordeling van de aanvraag, dient u bij de aanvraag een toelichting te verstrekken op het bestedingsdoel. Aleen als de opbrengst bestemd is voor een algemeen belang kan vergunning worden verleend. U kunt hierbij denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk.

 

Prijsbepaling

Prijsbepaling dient te geschieden ten overstaan van een via de vergunning aangewezen persoon. U dient deze persoon in de aanvraag te benoemen.

De aangewezen persoon moet na prijsbepaling een uitgewerkte rekening, een verantwoording en een kort verslag van het kansspel indienen. U kunt hiervoor een standaard formulier gebruiken dat u samen met de vergunning zal ontvangt.

 

Noodzakelijke kosten

Voor het kansspel mogen enkel noodzakelijke kosten worden gemaakt. Deze kosten kunnen o.a. bestaan uit kosten voor drukwerk en notariskosten.

Aanvraag

Vergunningaanvraag bij gemeente