Afwijken van paracommercieel beleid

Wat is paracommercie?

Stichtingen en verenigingen bieden soms horecadiensten aan, denk bijvoorbeeld aan sportkantines waar ook alcohol verkocht wordt. Dit kan tot oneerlijke concurrentie leiden voor horeca-ondernemingen.

 

Verordening

De gemeente heeft voor paracommerciële instellingen beleid opgesteld en dit vastgelegd in een verordening. In deze verordening staan de dagen en tijden vermeld waarop in paracommerciële inrichtingen alcohol mag worden verstrekt (schenktijden).

Ook staan hierin de regels voor de verstrekking van alcohol tijdens “bijeenkomsten van persoonlijke aard” en “niet-verenigingsgebonden activiteiten”. Denk hierbij aan verjaardagsfeestjes, bruiloften of koffietafels.

 

Afwijken van regels

In sommige gevallen kán van de regels worden afgeweken en kunt u ontheffing krijgen. Hiervoor moet u tijdig een melding of aanvraag indienen.

Alle info, incl. de formulieren, vindt u bij Paracommercie beleid.

Voorwaarden

Paracommercie beleid

Drank- en Horecawet (DHW) (op www.overheid.nl)

Uitgelicht