Ik ga bij iemand inwonen, moet ik dat doorgeven aan de gemeente?

Als u bij iemand anders gaat inwonen (bv. samenwonen, of inwonen bij uw kinderen) moet u zelf aangifte doen van verhuizing. De hoofdbewoner van de woning moet hiervoor toestemming geven.

Documenten die u moet aanleveren bij inwoning