Wie mag aangifte verhuizing doorgeven?

Doorgeven van een verhuizing binnen Nederland kan worden gedaan door:

  • iedere meerderjarige voor zichzelf
  • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
  • de ouder, voogd of verzorger voor inwonende minderjarige kinderen
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een gemachtigde.

Heeft u een samenlevingsovereenkomst?
Dan mag u niet voor elkaar aangifte doen. U kunt wel iemand machtigen. Maak hiervoor een afspraak en neem een ingevuld machtigingsformulier mee.