Verkeer en vervoer

 • Parkeren

 • Fietsen

  Alleen fietspromotie om het fietsgebruik te stimuleren is onvoldoende. De gemeente neemt ook maatregelen om de stad fietsvriendelijker te maken en het aantal auto’s in de stad te verminderen.

 • Duurzaam Veilig - 30 km. zones

 • Spoorontwikkelingen

  rails.jpg Op en rond het spoor in Sittard-Geleen vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Sommige van die ontwikkelingen zijn door de landelijke overheid opgelegd. Andere ontwikkelingen vloeien voort uit gemeentelijk beleid. Een laatste categorie ontwikkelingen is een direct gevolg van de economische bedrijvigheid in onze regio. Al deze ontwikkelingen op en rond het spoor beïnvloeden de leefbaarheid in omliggende buurten en kernen.

 • Mobiliteitsplan

  13 december 2013

  In de Structuurvisie (2010) en het daarvan afgeleide Mobiliteitsbeeld (2012), heeft de gemeente Sittard-Geleen aangegeven hoe de stad zich heeft ontwikkeld. Het Mobiliteitsbeeld schetst hierbij de verwachte ontwikkelingen, welke maatregelen reeds zijn genomen en gepland en het eindbeeld in 2025-2030. Het Mobiliteitsplan geeft de verdere invulling hiervan: het benoemt de concrete acties en maatregelen.

Uitgelicht