Parkeerdek de Wieer gaat dicht

Het binnenstedelijk gebied rondom parkeerterrein de Wieer valt onder het meerjarig project Zitterd Revisted. Deze locatie wordt de komende jaren opnieuw ontwikkeld. Daardoor komt parkeerterrein De Wieer per 10 december te vervallen.

Mulleners Vastgoed realiseert op de plek van het voormalige Bisschoppelijke College (’t Kleesj) een hotel met zo’n 70 kamers en 10 shortstay kamers. Op de locatie van parkeergarage De Wieer komen 29 appartementen. Tussen beide initiatieven komen parkeervoorzieningen voor particulieren. Met dit project wordt weer een stukje gebiedsontwikkeling voor het centrum van Sittard ingevuld. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor dit initiatief inmiddels goedgekeurd. De gemeente draagt het gebied eind 2018 over aan de nieuwe eigenaar Mulleners Vastgoed. Begin 2019 jaar beginnen dan de voorbereidende werkzaamheden. Allereerst wordt parkeergarage De Wieer gesloopt en ’t Kleesj gerestaureerd. Met deze nieuwe bestemming wordt dit gemeentelijk monument voor de toekomst duurzaam ingevuld. Ook de locatie van de verouderde parkeergarage krijgt met de 29 appartementen een nieuwe bestemming.

Parkeerterrein De Wieer per 14 januari 2019 dicht

Parkeerterrein de Wieer, Sittard

Het parkeerterrein De Wieer is vanaf 14 januari 2019 gesloten voor publiek. De gemeente heeft vergunninghouders een alternatieve parkeerlocatie aangeboden.

Op de digitale kaart met parkeerlocaties binnen Sittard-Geleen kunt u zien waar u nog meer kunt parkeren.