Briefstemmen

Als u 70 jaar of ouder bent op 17 maart 2021, mag u stemmen per brief. U krijgt hiervoor een stempluspas.

Stempluspas en gezondheidscheck

Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen of uw stem per brief uitbrengen.

Documenten om per brief te stemmen

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met:

  • een briefstembiljet
  • een envelop voor het briefstembiljet
  • een retourenvelop
  • en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen.

Hiermee kunt u uw stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

U kunt de briefstem

  • Afgeven bij het afgiftepunt in de Stadswinkel in Geleen. Het afgiftepunt is tijdens werkdagen geopend van 10 maart t/m 16 maart tussen 08:00 uur en 18:00 uur. Op 17 maart is het afgiftepunt van 07:30 uur tot 21:00 uur geopend.
  • per post versturen (voor vrijdag 12 maart 17:00 uur) of
  • bij een stembureau afgeven.

Het tellen van de briefstemmen

Een apart stembureau telt alle stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing die per brief zijn uitgebracht. Dit is het briefstembureau.
In de gemeente Sitard-Geleen is het briefstembureau de Raadszaal in de Stadswinkel, Markt 1, Geleen. 
De vooropening van retourenveloppen is 15 en 16 maart van 09:00 - 17:00 uur. Het tellen van de briefstemmen is 17 maart van 09:00 - 22:00 uur.

Vragen

Bent u 70-plus en heeft u nog vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u ook bellen met de telefonische informatielijn. Deze is te bereiken via 0800 – 1351 (7 dagen per week geopend van 08:00 tot 20:00 uur).