Europese Parlementsverkiezingen 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei 2014. De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019.

Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om nationale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit (minimaal) 5 andere lidstaten.

Stemmen

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • is 18 jaar of ouder
  • en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk donderdag 2 mei een stempas. Het adres waarop de kiezer op 9 april 2019 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Uiterlijk dinsdag 14 mei ontvangen kiesgerechtigden de kandidatenlijst met de adressen en openingstijden van de stemlokalen thuis bezorgd.

Zie de video van de Kiesraad voor meer uitleg over het stemproces.

Contact

Team Verkiezingen: 14 046 / verkiezingen@sittard-geleen.nl